Dřevohliníkové okno AL-TREND

- Profil EURO z exteriérové strany osazený hliníkovým opláštěním. Silnější profil zaručující lepší tepelně izolační a 
  pevnostní vlastnosti dřevohliníkového okna.
- celková tloušťka okna 86 mm - z toho dřevěný profil 68 mm
- celková tloušťka okna 96 mm - z toho dřevěný profil 78 mm
- izolační dvojsklo s měkce pokovenou vrstvou o složení 4-16-4 - plněno argonem
- koeficient prostupu tepla Ug=1,1 W.m-2K-1 dle evropské normy EN
- součinitel prostupu tepla Uw=1,1 W.m-2K-1
- vzduchová neprůzvučnost RW=32 dB

MODELOVÁ ŘADA OKEN AL-TREND
Certifikát od státní zkušebny CSI a.s. Zlín na hodnotu součinitele prostupu tepla celého výrobku Uw – dle ČSN EN ISO 12567-1

AL-TREND

- tloušťka profilu dřeva 68 mm
- dvojsklo Ug=1,1 W.m-2K-1– Uw=1,1 W.m-2K-1

AL-TREND 3+

- tloušťka profilu dřeva 68 mm
- trojsklo Ug=0,7 W.m-2K-1– Uw=0,87 W.m-2K-1

Součinitele prostupu tepla samotným rámem - tloušťka profilu dřeva 68 mm - Uf =0,86 W.m-2K-1