Povrchová úprava Teknos

Moderní ochrana venkovních ploch Teknos nabízí nejlepší ochranu Vašich výrobků před působením povětrnostních vlivů.

Vícevrstvá povrchová úprava je nejlepší ochranou dřevěných ploch vystavených povětrnostním vlivům. Pokud je v Evropě někdo, kdo rozumí dřevu a jeho ochraně před škodlivými vlivy, je to nesporně Fa. TEKNOS.

GORI Industry staví na jednoduché filozofii: Výchozím bodem je dlouhodobá odolnost dřeva vůči dešti, slunci, horku a zimě, zajištěná perfektním sladěním jednotlivých vrstev povrchové úpravy. S ohledem k naší filozofii jsme postupovali při vývoji ochranných povrchových systémů Teknos, které zajišťují atraktivní vzhled Vašich výrobků i po mnoha letech. Při vývoji jsme dbali na jednoduché a účinné zpracování, na rychlý a snadný nátěr, který je nezávislý na příslušném technickém vybavení.
Kvalita nejen na povrchu

U značky Teknos začíná kvalita povrchových systémů hluboko pod povrchem. Velikost částic byla snížena pod hodnotu (100 nanometrů = 0,1 mikron). Tím se dosáhlo vysoké úrovně nasákavosti a stupně nasycenosti, což udává nové měřítko kvality. Všechny povrchové systém určené pro venkovní použití odpovídají platným požadavkům dle REACH a BPD a dnes již také splňují VOC 2010 a přitom výrazně zůstávají pod limitem požadované mezní hodnoty VOC.

Průmyslové produkty Teknos Industrial jsou systémově vrstveny na sebe. Každá vrstva má svůj jedinečný úkol, který činí výsledný povrch dokonalejším. Tyto systémy jsou díky modernímu technologickému centru (lze simulovat povětrnostní podmínky), řádně testovány. Můžeme tedy říci, že takové vrstvení je nejlepší možnou kombinací jedinečných produktů. Proto doporučujeme se striktně držet těchto postupů.
Základní dělení systémů

MĚKKÉ DŘEVINY

- Použití na dřeviny smrk, borovice a další...
- U měkkých dřevin je nutné použít impregnaci
- Pro dokonalý povrch doporučujeme meziošetření  plničem pórů - Aquaprimer 6500-01

Systémy ovrstvení měkkých dřevin

 

3-vrstvý systém pro Měkké dřeviny


Systém ovrstvení Teknos do exteriéru


Vrstvy Měkké dřeviny lazura a krycí   Aplikace
* Po základování je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem Teknoseal 
Impregnování GORI 356    máčení, polévání
Základování Aquaprimer 2900   máčení,polévání
Konečná úprava Aquatop 2600    vysokotlaké stříkání


Systém ovrstvení Teknos do exteriéru


Vrstvy Měkké dřeviny bezbarvý   Aplikace
* V ideálním případě po produktu GORI 650 není nutné použít ochranu spár Teknoseal
Impregnování GORI 356   máčení
Meziošetření Aquaprimer 2900, Aqauprimer 6500   máčení
Konečná úprava Aquatop 2600-66,69,60   vysokotlaké stříkání


Systém ovrstvení Teknos do exteriéru s použitím Knot Sealeru


Vrstva Měkké dřeviny krycí   Aplikace
* Po produktu 5200-00 je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem Teknoseal 
Impregnování GORI 356   máčení
Meziošetření Aquafiller 5200-00 ve vrstvě 200 µm   vysokotlaké stříkání
Konečná úprava Aquatop 2600   vysokotlaké stříkání


4-vrstvý systém pro Měkké dřeviny


Systém ovrstvení Teknos do exteriéru


Vrstva Měkké dřeviny lazura a krycí   Aplikace
* V ideálním případě po produktu 6500 není nutné použít ochranu spár Tekonoseal
Impregnování GORI 356    máčení
Základování Aquaprimer 2900   máčení
Meziošetření Aqufiller 6500   máčení
Konečná úprava Aquatop 2600   vysokotlaké stříkání


Systém ovrstvení Teknos do exteriéru s použitím Knot Sealeru


Vrstva Měkké dřeviny krycí   Aplikace
* Po meziošetření je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem Teknoseal     
Impregnování GORI 356   máčení
Meziošetření Aquafiller 5200-01   máčení
  Aquafiller 5200-00   máčení / stříkání
Konečná úprava Aquatop 2600   vysokotlaké stříkání

 

TVRDÉ DŘEVINY

- Použití na dřeviny dub, meranti a další...
- U tvrdých a odolných dřevin je možné impregnaci vynechat
- Pro dokonalý povrch doporučujeme meziošetření Aquafiller 6500 a speciálních základů .

Systémy ovrstvení tvrdých dřevin


3-vrstvý systém pro Tvrdé dřeviny

Systém ovrstvení Teknos do exteriéru


Vrstvy Tvrdé odolné dřeviny lazura | krycí   Aplikace
* V ideálním případě po produktu Aquafiller není nutné použít ochranu spár Teknoseal
Základování Aquaprimer 2900   máčení
Meziošetření Aquafiller 6500   máčení
Konečná úprava Aquatop 2600   vysokotlaké stříkání


Systém ovrstvení Teknos do exteriéru


Vrstvy Tvrdé méně odolné dřeviny lazura | krycí   Aplikace
* Po produktu 2900 je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem Teknoseal 
Impregnování GORI 356   máčení
Základování Aquaprimer 2900   máčení
Konečná úprava Aquatop 2600   vysokotlaké stříkání


Systém ovrstvení Teknos  do exteriéru s Anti Bleedem


Vrstvy Tvrdé odolné dřeviny lazura | krycí   Aplikace
* V ideálním případě není potřeba použít ochranu spár Teknoseal
Základování Aquaprimer 2900   máčení
Meziošetření Aquafiller 2901-62   máčení
Konečná úprava Aqautop 2600   vysokotlaké stříkání


Systémy se speciálními základy pro odolné tvrdé dřeviny


3-Systém ovrstvení Teknos do exteriéru

Vrstva Tvrdé odolné dřeviny lazura   Aplikace
* V ideálním případě není potřeba použít ochranu spár Teknoseal
Základování Aquatop 2900-42   máčení
Meziošetření Aquafiller 2901-62   máčení
Konečná úprava Aquatop 2600   vysokotlaké stříkání


4-Systém ovrstvení Teknos do exteriéru

Vrstva Tvrdé odolné dřeviny lazura | bezbarvý   Aplikace
* V ideálním případě není potřeba použít ochranu spár Teknoseal 
Základování Aquafiller 2900-42 nebo 2901-62   máčení
Meziošetření Aquafiller 2901-62   máčení
  Aquafiller 2901-62 | Aquafiller 2901-02 (stříkáním 100 µm)   máčení /stříkání
Konečná úprava Aquatop 2600   vysokotlaké stříkání


4-vrstvý systém pro tvrdé dřeviny


Systém ovrstvení Teknos do exteriéru

Vrstva Tvrdé dřeviny lazura | krycí   Aplikace
* V ideálním případě po produktu 6500 není nutné použít ochranu spár Teknoseal
Impregnování GORI 356   máčení
Základování Aquaprimer 2900   máčení
Meziošetření Aquafiller 6500   máčení
Konečná úprava Aquatop 2600   vysokotlaké stříkání


Systém ovrstvení GORI Industry do exteriéru s použitím Anti Bleedu


Vrstva Tvrdé méně odolné dřeviny lazura   Aplikace
* V ideálním případě není potřeba použít ochranu spár Teknoseal
Základování Aquaprimer 2900   máčení
Meziošetření Aquafiller 2901-62   máčení
  Aquafiller 2901-62 | Aquafiller 2901-02 (stříkáním 100 µm)   máčení , stříkání
Konečná úprava Aquatop 2600   vysokotlaké stříkání

 

SPECIÁL PRO MODŘÍN

- Speciální systémy pro jedinečné dřeviny
- Teknos nabízí speciální produkty pro různé dřeviny
- Docílí se výraznější struktury a plnějšího vzhledu se zvýšenou odolností

Systémy ovrstvení modřínového dřeva


4-vrstvý systém pro Modřínové dřevo LAZURY

Systém ovrstvení Teknos do exteriéru

Vrstvy Modřín lazura   Aplikace
* Po základování je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem Teknoseal 
Impregnování GORI 356    máčení
Základování Aquaprimer 2900   máčení
Meziošetření Antistain  5300-02 + Reactor 7531   stříkání
Konečná úprava Aquatop 2600   vysokotlaké stříkání


4-vrstvý systém pro Modřínové dřevo Krycí

Systém ovrstvení Teknos do exteriéru

Vrstvy Modřín Krycí   Aplikace
* Po základování je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem Teknoseal 
Impregnování GORI 356    máčení
Základování Aquaprimer 2900   máčení
Meziošetření
Antistain  5300-02 + Reactor 7531   stříkání
 
Konečná úprava Aquatop 2600   vysokotlaké stříkání