Povrchová úprava GORI NGI

Moderní ochrana venkovních ploch GORI Industry nabízí nejlepší ochranu Vašich výrobků před působením povětrnostních vlivů.

Vícevrstvá povrchová úprava je nejlepší ochranou dřevěných ploch vystavených povětrnostním vlivům. Pokud je v Evropě někdo, kdo rozumí dřevu a jeho ochraně před škodlivými vlivy, je to nesporně Fa. TEKNOS, výrobce povrchové úpravy GORI Industry.

GORI Industry staví na jednoduché filozofii: Výchozím bodem je dlouhodobá odolnost dřeva vůči dešti, slunci, horku a zimě, zajištěná perfektním sladěním jednotlivých vrstev povrchové úpravy. S ohledem k naší filozofii jsme postupovali při vývoji ochranných povrchových systémů GORI Industry, které zajišťují atraktivní vzhled Vašich výrobků i po mnoha letech. Při vývoji jsme dbali na jednoduché a účinné zpracování, na rychlý a snadný nátěr, který je nezávislý na příslušném technickém vybavení.
Kvalita nejen na povrchu

U značky GORI Industry začíná kvalita povrchových systémů hluboko pod povrchem. Velikost částic byla snížena pod hodnotu (100 nanometrů = 0,1 mikron). Tím se dosáhlo vysoké úrovně nasákavosti a stupně nasycenosti, což udává nové měřítko kvality. Všechny povrchové systémy GORI Industry určené pro venkovní použití odpovídají platným požadavkům dle REACH a BPD a dnes již také splňují VOC 2010 a přitom výrazně zůstávají pod limitem požadované mezní hodnoty VOC.

Průmyslové produkty GORI Industry jsou systémově vrstveny na sebe. Každá vrstva má svůj jedinečný úkol, který činí výsledný povrch dokonalejším. Tyto systémy jsou díky modernímu technologickému centru (lze simulovat povětrnostní podmínky), řádně testovány. Můžeme tedy říci, že takové vrstvení je nejlepší možnou kombinací jedinečných produktů. Proto doporučujeme se striktně držet těchto postupů.
Základní dělení systémů

MĚKKÉ DŘEVINY

- Použití na dřeviny smrk, borovice a další...
- U měkkých dřevin je nutné použít impregnaci
- Pro dokonalý povrch doporučujeme meziošetření GORI 650GORI Industry systém ovrstevní

Systémy ovrstvení měkkých dřevin

 

3-vrstvý systém pro Měkké dřeviny


Systém ovrstvení GORI Industry do exteriéru


Vrstvy Měkké dřeviny lazura a krycí   Aplikace
* Po základování je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem GORI 691
Impregnování GORI 356 nebo GORI 605   máčení
Základování GORI 615-32 / GORI 615-01 nebo GORI 615-60   máčení
Konečná úprava GORI 660-30 / 660-18   vysokotlaké stříkání


Systém ovrstvení GORI Industry do exteriéru


Vrstvy Měkké dřeviny bezbarvý   Aplikace
* V ideálním případě po produktu GORI 650 není nutné použít ochranu spár GORI 691
Impregnování GORI 356   máčení
Meziošetření GORI 650   máčení
Konečná úprava GORI 666   vysokotlaké stříkání


Systém ovrstvení GORI Industry do exteriéru s použitím Knot Sealeru


Vrstva Měkké dřeviny krycí   Aplikace
* Po produktu GORI 641 je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem GORI 691
Impregnování GORI 356   máčení
Meziošetření GORI 641 ve vrstvě 200 µm   vysokotlaké stříkání
Konečná úprava GORI 660-18   vysokotlaké stříkání


4-vrstvý systém pro Měkké dřeviny


Systém ovrstvení GORI Industry do exteriéru


Vrstva Měkké dřeviny lazura a krycí   Aplikace
* V ideálním případě po produktu GORI 650 není nutné použít ochranu spár GORI 691
Impregnování GORI 356 nebo GORI 605   máčení
Základování GORI 615-32 / GORI 615-01 nebo GORI 615-60   máčení
Meziošetření GORI 650   máčení
Konečná úprava GORI 660-30 / 660-18   vysokotlaké stříkání


Systém ovrstvení GORI Industry do exteriéru s použitím Knot Sealeru


Vrstva Měkké dřeviny krycí   Aplikace
* Po meziošetření je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem GORI 691
Impregnování GORI 356   máčení
Meziošetření GORI 640   máčení
  GORI 640 / GORI 641
  máčení / stříkání
Konečná úprava GORI 660-18   vysokotlaké stříkání

 

TVRDÉ DŘEVINY

- Použití na dřeviny dub, meranti a další...
- U tvrdých a odolných dřevin je možné impregnaci vynechat
- Pro dokonalý povrch doporučujeme meziošetření GORI 650 a speciálních základů např. GORI 646

Systémy ovrstvení tvrdých dřevin


3-vrstvý systém pro Tvrdé dřeviny

Systém ovrstvení GORI Industry do exteriéru


Vrstvy Tvrdé odolné dřeviny lazura | krycí   Aplikace
* V ideálním případě po produktu GORI 650 není nutné použít ochranu spár GORI 691
Základování GORI 615-32 | GORI 615-01 nebo GORI 615-60   máčení
Meziošetření GORI 650   máčení
Konečná úprava GORI 660-30 | GORI 660-18   vysokotlaké stříkání


Systém ovrstvení GORI Industry do exteriéru


Vrstvy Tvrdé méně odolné dřeviny lazura | krycí   Aplikace
* Po produktu GORI 615 je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem GORI 691
Impregnování GORI 356   máčení
Základování GORI 615-32 | GORI 615-01 nebo GORI 615-60   máčení
Konečná úprava GORI 660-30 | GORI 660-18   vysokotlaké stříkání


Systém ovrstvení GORI Industry do exteriéru s Anti Bleedem


Vrstvy Tvrdé odolné dřeviny lazura | krycí   Aplikace
* V ideálním případě není potřeba použít ochranu spár GORI 691
Základování GORI 615-32 | GORI 642   máčení
Meziošetření GORI 642   máčení
Konečná úprava GORI 660-30 | GORI 660-18   vysokotlaké stříkání


Systémy se speciálními základy pro odolné tvrdé dřeviny


3-Systém ovrstvení GORI Industry do exteriéru

Vrstva Tvrdé odolné dřeviny lazura   Aplikace
* V ideálním případě není potřeba použít ochranu spár GORI 691
Základování GORI 646   máčení
Meziošetření GORI 642   máčení
Konečná úprava GORI 660-30   vysokotlaké stříkání


4-Systém ovrstvení GORI Industry do exteriéru

Vrstva Tvrdé odolné dřeviny lazura | bezbarvý   Aplikace
* V ideálním případě není potřeba použít ochranu spár GORI 691
Základování GORI 646 | GORI 642   máčení
Meziošetření GORI 642   máčení
  GORI 642 | GORI 643 (stříkáním 100 µm)   máčení
Konečná úprava GORI 660-30   vysokotlaké stříkání


4-vrstvý systém pro tvrdé dřeviny


Systém ovrstvení GORI Industry do exteriéru

Vrstva Tvrdé dřeviny lazura | krycí   Aplikace
* V ideálním případě po produktu GORI 650 není nutné použít ochranu spár GORI 691
Impregnování GORI 356   máčení
Základování GORI 615-32 | GORI 615-01 nebo GORI 615-60   máčení
Meziošetření GORI 650   máčení
Konečná úprava GORI 660-30 | 660-18   vysokotlaké stříkání


Systém ovrstvení GORI Industry do exteriéru s použitím Anti Bleedu


Vrstva Tvrdé méně odolné dřeviny lazura   Aplikace
* V ideálním případě není potřeba použít ochranu spár GORI 691
Základování GORI 615-32   máčení
Meziošetření GORI 642   máčení
  GORI 642 nebo GORI 643 (stříkací)   máčení
Konečná úprava GORI 660-30   vysokotlaké stříkání

 

SPECIÁL PRO MODŘÍN

- Speciální systémy pro jedinečné dřeviny
- GORI Industry nabízí speciální produkty pro různé dřeviny
- Docílí se výraznější struktury a plnějšího vzhledu se zvýšenou odolností

Systémy ovrstvení modřínového dřeva


4-vrstvý systém pro Modřínové dřevo LAZURY

Systém ovrstvení GORI Industry do exteriéru

Vrstvy Modřín lazura   Aplikace
* Po základování je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem GORI 691
Impregnování GORI 356 nebo GORI 605   máčení
Základování GORI 615-32   máčení
Meziošetření GORI 644 + Reactor 7531   máčení
Konečná úprava GORI 660-30   vysokotlaké stříkání


4-vrstvý systém pro Modřínové dřevo Krycí

Systém ovrstvení GORI Industry do exteriéru

Vrstvy Modřín Krycí   Aplikace
* Po základování je třeba ošetřit ručně čelní dřevo a V-spáry produktem GORI 691
Impregnování GORI 356 nebo GORI 605   máčení
Základování GORI 615-01 nebo GORI 615-60   máčení
Meziošetření GORI 644 + Reactor 7531   máčení
Konečná úprava GORI 660-18   vysokotlaké stříkání